یکی دیگر ازشیوه هایی است که شرکت ویراصنعت پارسه ،خدمات پهنای باند خود را ازطریق آن ارائه می دهد .این بخش ازخدمات ،درتمام مناطقی که امکان استفاده ازسیم وجود ندارد ویا فاصله ی مشتری از مراکز مخابراتی به قدری است که برقراری ارتباط باسیم برای مشتری مقدورنیست ،قابل ارائه است.افزون براین ،مشتریانی که به پهنای باندبیشتری نیازدارند یا مایل نیستند کاربری خط تلفن خود را تغییر دهند ،می توانند بااستفاده ازاین خدمات به پهنای باند دلخواه ومورد نیاز خود دسترسی یابند .دراین روش بااستفاده ازباندهای فرکانسی مشخص ،ارتباط هوایی بین ویراصنعت پارسه ومشتری برقرار می شود.

برای ایجادارتباط به وسیله امواج رادیویی ،لازم است که دومرکز ارائه دهنده وگیرنده خدمات ،خط دیدمستقیم داشته باشند.درصورتی که محل مورد نظر درمنطقه جغرافیایی مناسب برای ارائه سرویس باشد آنتن رانصب کرده وکابلی به متراژمورد نیاز با یک دستگاه رایانه ،همرا بااینترنت مورد نظر تحویل می دهند.مشترکین می توانند با خرید یک دستگاه مودم وایرلس واتصال آن به کابل تحویل داده شده ازاینترنت به صورت وایرلس استفاده نمایند.

مزایای اینترنت وایرلس:عدم محدودیت هایی چون خطوط pcm،وخطوط فیبرنوری،عدم نیازبه داشتن خط تلفن جهت مشترکینی که خط تلفن ندارند.

سرویس پهنای باند اختصاصی
پهنای باند اختصاصی شرکت ویراصنعت پارسه با همکاری شرکت آریانت اباذرازنظر کمی وکیفی بهترین ومطمئن ترین روش ارتباط باشبکه جهانی اینترنت است دراین روش برخلاف روشهای دیگر اینترنت پرسرعت ،پهنای باند مشترک منحصرامتعلق به اوست.پهنای باند ارسال ودریافت اطلاعات به هرمیزان وبه صورت متقارن مطابق بادرخواست شخص انتخاب می شود ودرهرزمان قابل افزایش می باشد.این شرکت توانسته است بابهره گیری ازنیروهای کارآمد ومتخصص وبا دراختیار داشتن آخرین ابزارهای ارتباطی درزیرساخت شبکه ودارای بستر ارتباطاتی از شرکت ارتباطات زیرساخت ومخابرات وپاپ سایت های متعدد ،خدمت متنوع وکارساز وموثری رافراهم سازد. پهنای باند اشتراکی ،دراین نوع پهنای باند تقسیم شده وتعدادی کاربراز آن به صورت مشترک استفاده می کنند.

مراحل نصب سایت شامل 5 مرحله زیراست:
 • فونداسیون
 • نصب تجهیزات خارجی
 • نصب تجهیزات داخلی
 • نصب گراند
 • فعال سازی وتنظیمات
پیاده سازی واجرا ونصب خدمات مخابراتی

خدمات ما دراین بخش عبارتنداز :

 • آمادگی سایت قبل از نصب
 • تحویل گرفتن وحمل وارائه به سایت
 • نصب و راه اندازی تجهیزات
 • ادغام تجهیزات
 • بازرسی کیفیت
مزایای استفاده از سرویس پهنای باند اختصاصی
 • استفاده ازپهنای باند اختصاصی باسرعت دریافت وارسال برابر ونابرابر براساس انتخاب سرویس
 • برقراری ارتباط میان بخش های مختلف سازمان ودرساختمان های جدا ازیکدیگر
 • تامین امنیت داده هاواطلاعات مشتری
 • تضمین کیفیت مطابق با
 • ارائه نرم افزار مانیتورینگ جهت کنترل میزان پهنای باندمصرفی
 • پشتیبانی 24ساعته در7روز هفته وتمام ایام سال