یکی ازبارزترین خدمات شبکه نصب وراه اندازی انواع سرورها را درسبد محصولات وخدمات خود دارا می باشد .این شرکت با دراختیار داشتن کادر فنی ومتخصص با هدف ارائه مشاوره وراهکار ، نصب وراه اندازی ، پشتیبانی فنی وتخصصی انواع سرورها فعالیت می نماید این شرکت توانسته است درمدت زمانی کوتاه ، باارائه خدماتی متمایز وبا کیفیت ، مشتریان شناخته شده وصاحب نامی را به فهرست مشترکین خود درزمینه خدمات سرورها بیفزاید. به پروژه نصب وراه اندازی وپشتیبانی دانشگاه آزاداسلامی واحدامیدیه میتوان اشاره نمود.